Stichting ARTisBOOK
URL: artisbook.nl
Email: info@artisbook.nl
IBAN: NL39INGB0008124814
KvK: 70270422
RSIN: 858227149

De Stichting is 11 december 2017 opgericht voor onbepaalde tijd
en 
heeft de status culturele ANBI.

Bestuur
Henk Woudsma, voorzitter
Barthold Boksem, secretaris
Agnes Scholte, penningmeester

Adviseurs

Marinus Augustijn
Lola Diaz Cantoni

Samenstelling / concept ARTisPAGE

He
nk Woudsma
© 2020


STEUN 
Draag je onze huidige activiteiten een warm hart toe, laat dit zien met een financiële bijdrage. We zijn blij met elk bedrag en zeker in Corona tijd is uw steun meer dan welkom. Uw geld wordt gebruikt om kunstenaars een vergoeding te geven voor hun bijdrage aan onze activiteiten. Stichting ARTisBOOK is een non-profit organisatie zonder subsidie.

ANBI

ARTisBOOK staat ingeschreven als culturele ANBI. Wat is het belastingvoordeel voor donateurs van een culturele ANBI? Hiervoor geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting (bron: belastingdienst). Onze IBAN is: NL39INGB0008124814 t.n.v. Stichting ARTisBOOK.


Auteursrecht
De website Artispage.nl is een initiatief van Stichting ARTisBOOK en is tevens eigenaar. Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de op deze Website gepubliceerde kunstwerken liggen bij de kunstenaar. Alle informatie op deze website (teksten, illustraties en foto’s) zijn met toestemming opgenomen. Het kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van de inhoud van de Website is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende(n).