Auteursrecht
De website Artispage.nl is een initiatief van Stichting ARTisBOOK en is tevens eigenaar. Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de op deze Website gepubliceerde kunstwerken liggen bij de kunstenaar. Alle informatie op deze website (teksten, illustraties en foto’s) zijn met toestemming opgenomen. Het kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van de inhoud van de Website is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende(n).